Ako zhotoviť búdku

Výroba vtáčích búdok:

Pri výrobe vtáčej búdky by sme sa mali držať osvedčených pravidiel. Iba tak môžeme docieliť, aby sa naša búdka stala pre vtáky bezpečným domovom. Najlepším materiálom na výrobu búdky je drevo. Prirodzený vzhľad majú klátikové búdky. Ak sa nám podarí získať nejakú časť guľatiny z mäkkého dreva, ktorá je už vo svojom strede dutá, treba z nej odrezať potrebnú dĺžku a dlátom zväčšiť dutinu na potrebnú veľkosť. Z boku vyvŕtať otvor a zastrešiť doskou. Najnáročnejšie pri výrobe klátikovej búdky je vyrezať z dosky okrúhle dno tak, aby sa dalo vsunúť odspodu. Dno búdok totiž nikdy nepribíjame zospodu, ale vsunieme ho dovnútra a pribijeme zboku. Takto zabránime vtekaniu vody na dno búdky a tiež máme istotu, že dno ani po čase neodpadne.

Klátiková búdka

Ak je kmeň na klátikovú búdku ešte zdravý, je lepšie ho najprv pozdĺžne rozrezať a až potom v obidvoch poloviciach dlátom symetricky vydlabať. Obidve polovice potom zlepíme vhodným lepidlom, prípadne ešte poistíme stiahnutím v hornej i dolnej časti dostatočne pevným, najlepšie nehrdzavejúcim drôtom.

 Dosková búdka

Oveľa praktickejšia je výroba búdok z dosák. Dosky by mali mať hrúbku od dvoch do troch centimetrov, tým sa zabezpečí dostatočná tepelno-izolačná vlastnosť búdky. Dosky majú byť z vnútornej strany nehobľované aby sa po drsnejších vnútorných stenách mohli mláďatá ľahšie dostať von. Aby sme zvýšili odolnosť dreva voči vode, mali by sme dosky namoriť vhodným impregnačným náterom.

Pri zbíjaní dosiek je lepšie ak klince zabíjame šikmo, aby sa nám po čase neuvoľňovali. Ak budeme búdky robiť zo suchého dreva a pri práci sa budeme snažiť o čo najväčšiu presnosť, predídeme tým rôznym prasklinám a netesnostiam. Vtáky nemajú radi, ak v búdke vzniká prievan, alebo je dokonca vidno z vonku na mláďatá. Takéto búdku ostávajú často neobsadené a treba ich opraviť. Pred začatím samotnej výroby treba si dobre uvážiť aké má mať búdka rozmery. Vletový otvor umiestnime 2-3 centimetre pod striešku. Aj veľkosť otvoru môže vymedziť vtáčí druh. Otvor s priemerom 2,8 až 3 cm zabezpečí, že v búdke môžu zahniezdiť len najmenšie druhy sýkoriek a nebudú vytlačené napr. vrabcami domovými.

Strieška búdky by mala presahovať cez okraj čelnej steny asi o jednu tretinu. Predídeme tým možnému útoku niektorých predátorov zo strechy a zatekaniu vody priamo do vletového otvoru. Je dobré ak strešnú dosku prekryjeme lepenkou alebo plechom.

DruhRozmery v cm Vletový 
 dno x výška otvor v cm 
Sýkorka bielolíca 12 x 30 3,5 – 4 
Žltochvost lesný 12 x 30 3,5 – 4 
Vrabec poľný 12 x 30 3
Brhlík lesný 12 x 30 3,5 – 4 
Muchárik bielokrký 12 x 30 3,5 – 4 
Sýkorka belasá 12 x 25 2.8
Sýkorka uhliarka 10 x 25 2.8
Sýkorka lesklohlavá 10 x 25 2.8
Škorec lesklý 14 x 30 5
Dudok chochlatý 15 x 306
Holub plúžik 20 x 45 9
Kavka tmavá 25 x 45 8
Kuvik kapcavý 20 x 45 8
Krakľa belasá20 x 458
Sova lesná 30 x 60 12
Výrik lesný 18 x 35 6

 

Spôsoby otvárania búdok

Pri každej búdke, ktorú budeme robiť, by sme mali myslieť aj na to, aby sa jej dutina dala po skončení hniezdenia vyčistiť. Pre zdravý vývoj mláďat je to veľmi dôležité, lebo ak necháme zbytky starého hniezda počas zimy v búdke, umožníme tak rôznym druhom parazitov prezimovať v dobrej kondícii a počte. Ak si potom vtáky postavia ďalšiu jar nové hniezdo na zbytkoch starého, napadnutie mláďat parazitmi môže byť také intenzívne, že úmrtnosť v hniezde bude veľmi vysoká. Sýkorka belasá si síce dokáže aj sama pred začatím hniezdenia dutinu vyčistiť, no stojí ju to zbytočne veľa síl. U iných druhov je zase bežným javom, že ak majú čo i len trochu na výber obsadia novú, prázdnu dutinu, a tak nevyčistená búdka už veľmi rýchlo prestane plniť svoju úlohu. Je viacero spôsobov ako búdky skonštruovať tak, aby sa dali otvárať. My si predstavíme tri z nich. Ostatné spôsoby sú vlastne len obmenami a kombináciami týchto troch.

1.Otvárateľná strecha

Na strechu nabijeme odspodu vsúvateľnú doštičku s rozmermi asi o 1 až 2 mm menšími ako má dno búdky. Po vsunutí takto upravenej striešky medzi steny, prevŕtame vrtákom bočné steny dostatočne hlboko až do doštičky. Do dier potom strčíme istiace klince vhodnej hrúbky.

2. Vyklápanie bočnej alebo prednej steny

Pri tomto spôsobe by mala byť vyklápacia stena vsunutá medzi jej bočné steny. Pričom spodná časť by mala byť zabezpečená tvrdým drôtom prechádzajúcim cez bočné steny a vyklápaciu stenu. Na obidvoch koncoch drôt zaistíme zahnutím aby nevypadol. Vrch zabezpečíme podobne ako pri vyklápacej streche. Aby sa nám so stenou dobre manipulovalo musíme z hornej strany vyklápacej dosky vnútornú hranu zbrúsiť. Taktiež na dolnej strane to isté urobíme s vonkajšou hranou.

3. Otváranie polovice prednej steny na závesoch

Predná stena je rozdelená na dve polovice, pričom tá spodná je nabitá pevne a horná časť aj s vletovým otvorom sa otvára na záveskoch. Tu si treba dávať pozor, aby uzatváranie bolo dostatočne pevné, aby nedochádzalo k samovoľnému otvoreniu.

zdroj: http://vtaky.sk/stranka/90-Vtacie-budky.html

Scroll to Top
Scroll to Top