Podmienky súťaže

Občianske združenie MALÁ LEHOTA BIELE MORE vyhlasuje
1. ročník súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2022.

Do súťaže sa môže zapojiť každý človek žijúci na tejto zemeguli. Každý,
kto dýcha vzduch a nie je mu jeho osud ani osud živočíchov, v tomto prípade vtákov, ľahostajný.

Súťaží sa v 12 kategóriách:

Naj búdka Slovenska – absolútny víťaz súťaže

1.

Naj búdka CHKO

2.

Naj búdka Zetor cup Malá Lehota
porotcovia budú účastníci akcie

3.

Naj búdka Stráže prírody

4.

Naj odolnejšia búdka

5.

Najmenšia búdka

6.

Najväčšia búdka

7.

Najpraktickejšia búdka

8.

Naj novátorská búdka

9.

Najnezvyčajnejšia búdka

10.

Najekologickejšia búdka

11.

Najkrajšia búdka

12.

Najväčší počet búdok
(súťažiaci, ktorý pošle najviac kusov búdok do súťaže)

Podmienky súťaže:

* Každý súťažiaci môže odovzdať ľubovoľný počet búdok do súťaže. Môžu byť poslané rovnaké aj rôzne druhy búdok, minimálne však 1 kus.

* Porota má právo niektoré búdky vyradiť zo súťaže.

* Búdka pre vtáky môže byť vyrobená  z rôznych materiálov.

* Búdka musí byť z jednej strany ľahko otvárateľná a čistiteľná, u polo búdok toto kritérium nie je.

* Búdka nesmie po vonkajších ani vnútorných stranách obsahovať ostré výčnelky v podobe presahujúcich končekov klincov alebo skrutiek, nátery musia byť zaschnuté (nesmú sa lepiť).

* Ku každej búdke treba priložiť vyplnený súťažný formulár, ktorý si môžete stiahnuť na: www.malalehotabielemore.sk

* Búdka bez vstupného formulára môže byť po uvážení zaradená do súťaže,  avšak tu formulár doplní  usporiadateľ a obec sa určí : Malá Lehota

* Búdky je potrebné fyzicky doručiť do dátumu: 30.júna.2022

na zberné miesta (informujte sa  vopred)

* Nakoľko na obecnom úrade Malá Lehota nám nesmierne vychádzajú v ústrety, búdky, ktoré budú mať vo vstupnom formulári v kolónke „Mesto/obec“ uvedenú obec Malá Lehota, zostanú výlučne pre potrebu obce Malá Lehota a priľahlých štálov, a  jej katastra. Takto sa búdky vrátia občanom aj chatárom. Niektoré sa vyvesia v škole a všade, kde to bude vhodné a potrebné.

* V kolónke Moje sympatické CHKO uveďte presný názov pre Vaše sympatické CHKO a  Všetky búdky radi odovzdáme danému Vami zvolenému zástupcovi z CHKO – tu však je potrebné uviesť, že búdky si musia prísť prevziať oficiálni zástupcovia CHKO osobne do Malej Lehoty, najneskôr do konca akcie v dany den sutaze v prislusnom roku t.j do  9,7,2022 do 16,00 hodiny.

Zoznam CHKO: 

CHKO Ponitrie,CHKO Štiavnické vrchy,CHKO Záhorie,CHKO Dunajské luhy,CHKO Kysuce,CHKO Horná Orava,CHKO Cerová vrchovina,CHKO Vihorlat,CHKO Malé Karpaty, CHKO Biele Karpaty, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Poľana,CHKO Východné Karpaty, CHKO Latorica, 

* V kolónke 6* Najväčšia búdka – nie, že prinesiete skriňu s tvrdením, že je to pre sovu alebo žltochvosta.  Tu musí veľkosť búdky reálne zodpovedať veľkosti danému druhu vtáka a jeho hniezdeniu. Kvôli obmedzeným kapacitám ako dopravným  tak aj skladovým zvážte prosím nadmernú veľkosť búdky – nie je možné, aby takáto veľká búdka súťažila hoci je možne že by v nej napriklad Žltochvost domový aj reálne zahniezdil 🙂 naše kapacity by to nezvladli.:(

Kam doručiť búdky?

Kuriérom alebo poštou na adresu:

OBECNÝ ÚRAD, MALÁ LEHOTA 383, 966 42  MALÁ LEHOTA

Kontakt: Starosta obce p. Dušan Pacalaj

Tel.č.: 0905 766 950

Zásielkovňou na výdajné miesto :

VRÁBLE, LÚKY 1310/2, BIO FOR LIFE VRÁBLEAdresa doručiteľa:

Ján Šranko, Klasov 191, 951 53 KLASOV,

Tel.č.: 0908 157 225

Fyzicky priniesť na:

OBECNÝ ÚRAD MALÁ LEHOTA

starosta Dušan Pacalaj

Tel.č. 0905 766 950

http://www.malalehota.eu/

KLASOV 191, 951 53 KLASOV

Ján Šranko

Tel.č. 0908 157 225

BIELE MORE HLOHOVEC

predajňa spodnej bielizne

otváracie hodiny na www.bielemore.sk

 

BUFET NA PYRAMÍDE, NITRA

vrch Zobor

Anton Kušš

Tel.č. 0914 205 304

strazcaprirody@strazcaprirody.sk

DROPIE

Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14

Všetky súťažné aj prípadne vyradené búdky zostávajú majetkom O.Z. Malá Lehota Biele More a budú odborne vyvesené za spolupráce usporiadateľov a ďalších dobrovoľných členov STRÁŽE PRÍRODY na najpotrebnejších lokalitách. Prioritne to budú územia v pôsobnosti usporiadateľov v zimnom a predjarnom období, všade tam, kde budú potrebné a hlavne účelné, napríklad v parkoch, vetrolamoch, potokoch a riekach. Veríme, že sa nám podarí búdky vyvesiť aj do ďalších regiónov našej vlasti a ďalších sesterských CHKO. Súťaž je celoslovenská.

Niektoré búdky môžu slúžiť na edukačné, archívne alebo výstavné účely. Naj búdka každého ročníka zostane výlučne majetkom O.Z. Malá Lehota Biele More a bude slúžiť na jej propagáciu v ďalších ročníkoch, tiež pri jej ekologických aktivitách. (fyzicky sa bude nachádzať v Malej Lehote v Debnárovom Štále, stacionári nášho občianskeho združenia.

 

Naj búdka CHKO v 1. ročníku súťaže t.j v roku 2022 prejde do vlastníctva CHKO Ponitrie.

 

Naj búdka STRÁŽE PRÍRODY  v 1. ročníku súťaže prejde do vlastníctva Stráže Prírody.

Ak vaša nedorazí včas, bude uskladnená  a zaradená do budúceho ročníka súťaže.

 

Každý súťažiaci obdrží certifikát v elektronickej podobe a výhercovia obdržia diplom osobne v deň súťaže alebo v prípade neúčasti poštou.

 

V prihlasovacom formulári môžete uviesť v kolónke „Škola“ školu vášho dieťaťa, a ak sa vaša búdka stane absolútnym víťazom t.j.  NAJ BÚDKA SLOVENSKA, O.Z. MALA LEHOTA BIELE MORE  IČO: 53171489 zabezpečí pre školu bezplatnú zaujímavú a pútavú prednášku o prírode. Podporíme školu vzdialenú maximálne do 394 km z Malej Lehoty.

5 členná porota v obsadení:

Ing. Radimír Siklienka, PhD.
Riaditeľ správy CHKO Ponitrie

Viktor Mlynek

     koordinátor stráže prírody 

              CHKO Ponitrie

Mgr. Stanislav Kováč
Ochranár, kameraman a dokumentarista

RNDr. Roman Slobodník PhD.
Ornitológ

 

Anton Kušš
predseda OZ Stráž prírody Ponitrie

Porota zlava: Siklienka, Mlynek, Kováč, Slobodník, Kušš.

Miesto vyhodnotenia súťaže bude v obci  Malá Lehota počas akcie 7. ročníka Zetor 25, na Pavlovej Lúke. (v prípade zlého počasia v kultúrnom dome v Malej Lehote)

Vaša účasť pomôže našim operencom v hniezdení, v čase zimy aj na bezpečné prespávanie, keď teploty klesajú hlbšie pod bod mrazu. Každý  kto sa zapojí podporí prírodu Slovenska a tiež aj Africkú prírodu, veď naše niektoré vtáky zimujú práve tam ale najkôr sa musia u nás rozmnožiť.

Porota zasadne dna 9.7.2022 a výhercovia budú zverejnení na stránke www.malalehotabielemore.sk do 19.7. 2022.


Usporiadateľ si vyhradzuje práva zmien v súťaži ako aj právo na doplnenie poroty. Porota musí byt minimálne 3-členná.  Záver súťaže t.j. vyhodnotenie a stanovenie výhercov je nespochybniteľne a nenapadnuteľné.


Každá búdka, ktorá prejde súťažou sa stane vlastníctvom O.Z Malá Lehota Biele More a dostane status: NEPREDAJNE, t.j. nemôžu sa tieto búdky predávať a budú predurčené výlučne do prírody.

Materiálne, odborne, finančne či inak nás podporili:

Obecný úrad MALA LEHOTA

CHKO PONITRIE
STRÁŽ PRÍRODY
Dropie
Ľudová veselica
AT BAND
Región GRON
BIELE MORE e-shop so spodnou bielizňou
LESY SR

Fotobudička

Wandervan

V prípade záujmu nás môžete podporiť finančne na účet: doplnime neskôr.

 

Všetky získané finančné prostriedky budú použité výlučne na chod súťaží a na výrobu búdok (ak bude ich nedostatok pre určitý špecifický druh vtákov.

 

Vážení  kolegovia zo Stráže prírody, pevne verím, že sa pridáte  do súťaže a búdku/y vyrobíte alebo inak zadovážite.

 

Finančnú správu zverejní náš audítor: Mgr. Michaela Blštáková ekonomické služby Hlohovca – jeho výročnú finančnú správu zverejníme na našej stránke.

 

Ak búdky pravidelne zhotovujete a vyvesujete, veľká vďaka Vám za to. Aj neživé dosky môžu dať život, to je isté.

 

V prípade záujmu o výrobu reklamných predmetov s našim logom, podklady sa dajú stiahnuť na našej stránke. Pokiaľ ich budete rozdávať počas súťaže veľmi nás to poteší. Ďakujeme za každú pomoc.

 

Ďakujeme Vám, organizácie, školy, obecné úrady, občianske združenia, spolky, ale aj jednotlivcom za záujem za prečítanie, vytlačenie plagátu a jeho vyvesenie alebo šírenie na sociálnych sieťach samozrejme naj, naJ,nAJ, NAJ bude keď do súťaže pošlete búku.

Manažér projektu NAJ búdka Slovenska:

Ján Šranko

0908 157 225
(všetky informácie o súťaži)

Sme na začiatku, ďakujeme za každú pomoc.

Scroll to Top
Scroll to Top